Дечија секција

Дечију секцију чине наши најмлађи чланови до 10 година старости.

Термини тренинга су понедељком, средом и петком од  18:15 – 19:00ч на адреси Љешка 9 на Бановом брду

Милица Јанићијевић

Milica Janicijevic
Тренер дечије секције носилац црног појаса 1 ДАН

Сања Цветиновић

Тренер дечије секције носилац црног појаса 1 ДАН

Најновије вести